عکس های رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان
عکس های رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان

عکس های خفن رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان این سگ غول پیکر جرج نام دارد و بخاطر هیکل بزرگش نام جرج بزرگ را یدک می کشد . جرج لقب بزرگترین سگ خانگی جهان را در کتاب گینس یدک می کشد این سگ در حال حاضر زنده نیست ولی تا قبل از مرگش بلند قد […]

عکس های خفن رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان

عکس های رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان

این سگ غول پیکر جرج نام دارد و بخاطر هیکل بزرگش نام جرج بزرگ را یدک می کشد . جرج لقب بزرگترین سگ خانگی جهان را در کتاب گینس یدک می کشد

بزرگترین سگ جهان,سگهای غول پیکر,گنده ترین سگ دنیا,سگ هیکلی و غول

این سگ در حال حاضر زنده نیست ولی تا قبل از مرگش بلند قد ترین سگ دنیا بود .

بزرگترین سگ جهان,سگهای غول پیکر,گنده ترین سگ دنیا,سگ هیکلی و غول

جرج بزرگ قدی بالغ بر 2 متر و 9 سانتی متر داشت که باعث شد نامش در کتاب جهانی گینس ماندگار شود

بزرگترین سگ جهان,سگهای غول پیکر,گنده ترین سگ دنیا,سگ هیکلی و غول

عکس های خفن رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان