این موس به عنوان گرانترین موس کامپیوتر دنیا شناخته می شود این موس کامپیوتر از طلا ساخته شده و ارزشی معادل  108 میلیون تومان دارد گرانقیمت ترین موس کامپیوتر در جهان + عکس

این موس به عنوان گرانترین موس کامپیوتر دنیا شناخته می شود

گرانقیمت ترین موس کامپیوتر در جهان + عکس

گرانقیمت ترین موس کامپیوتر در جهان + عکس

این موس کامپیوتر از طلا ساخته شده و ارزشی معادل  108 میلیون تومان دارد

گرانقیمت ترین موس کامپیوتر در جهان + عکس