گرانترین خودروی رنجرور دنیا + عکس ها
گرانترین خودروی رنجرور دنیا + عکس ها
این رنجرور vcp 502 که ۱۴۰ هزار پوند قیمت دارد براحتی می تواند با خودرویی مثل لیموزین ها رقابت می کند.

این رنجرور vcp 502 که ۱۴۰ هزار پوند قیمت دارد.

گرانترین خودروی رنجرور دنیا + عکس ها

براحتی می تواند با خودرویی مثل لیموزین ها رقابت می کند.

گرانترین خودروی رنجرور دنیا + عکس ها

این خودروی گرانقیمت دارای ماساژور و صندلی هایی از جنس صندلی هواپیما است.

عکس های جدید رنجرور 2013

گرانترین خودروی رنجرور دنیا + عکس