دل نوشته های زیبا و ناب کوتاه و شیک
دل نوشته های زیبا و ناب کوتاه و شیک

دل نوشته های زیبا و ناب کوتاه و شیک ….. جدیدترین دل نوشته های روز ….. روی قــبـــرم بنویـسیــد وفــــادار برفـــت آن جگر سوخته خسته از این دار برفــــت ….. جدیدترین دل نوشته های روز ….. پاییز قدیمی ترین و غم انگیز ترین خاطره دنیاست… ….. جدیدترین دل نوشته های روز ….. پاییز با مهرش […]

دل نوشته های زیبا و ناب کوتاه و شیک

دل نوشته های زیبا و ناب کوتاه و شیک , دل نوشته های شیک

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

روی قــبـــرم بنویـسیــد وفــــادار برفـــت

آن جگر سوخته خسته از این دار برفــــت

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

پاییز

قدیمی ترین

و

غم انگیز ترین

خاطره دنیاست…

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

پاییز

با مهرش آمده

حالا که آمده

باید هر روز به دیدنش بروم

هر روز…

خوب نگاهش کنم

باید هر روز چیزی برا یش بنویسم

چیزی از او

تا بماند…

حالا که برای تک برگی

هنوز نیفتاده از شاخه

آمده

باید نمک گیرش کنم

یا نه،

لغت گیرش کنم

وگرنه گمش خواهم کرد

بد جوری گریز پاست

زود میپرد

میرود

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

گر عشق نباشد به چه کار آید دل ؟

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

شاید ،

شاید …

فقط شاید ،

سالهای سال بعد

یک جمعه مثل دیروز

بعد از بغض و مرور خاطراتت

تصمیم بگیرم :

قید تو و خاطراتت را بزنم

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

دلم برای خانه ی مادری تنگ شده

برای سجاده ی بابا

برای سفره ی شلوغمان

که دست دراز میکردم

و به آخرش نمی رسید

و یخچال مهربانی

که هر چه درش را باز می کردم

و هندوانه می خوردم

کسی را خبر نمی کرد

….. جدیدترین دل نوشته های روز …..

بی شک معنای حیات را باید در عشق جستجو کرد

دل نوشته های زیبا و ناب کوتاه و شیک