ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها
ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها
ماکت کارتنی و فوق العاده زیبای دوچرخه و ماکت کارتنی یک سرباز باستانی به شکلی دیدنی و چشم نواز و ... را در نمکستان ببینید.

ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها

ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها

ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها

یک مرد انگلیسی وقتی دید علاقه ی شدیدی به ساخت ماکت دارد

ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها

شروع بکار کرد و این ماکت های فوق العاده را ساخت

ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها

گفتنیست او از این کار لذت می برد و قصد دارد اشیاء بزرگتری نیز بسازد

او اظهار داشته برای ساخت این ماکت بجز چسب و مقوا ( کارتن ) از چیزی استفاده نکرده است

ابزار و مجسمه های مقوایی + عکس ها

ماکت کارتنی و فوق العاده زیبای دوچرخه

ماکت کارتنی و فوق العاده زیبای دوچرخه

ماکت اتومبیل های قدیمی بصورت خیلی زیبا

ماکت اتومبیل های قدیمی بصورت خیلی زیبا

ماکت فوق العاده زیبای جنگ سرباز و اژدها بصورت مقوایی

ماکت فوق العاده زیبای جنگ سرباز و اژدها بصورت مقوایی

ماکت کارتنی یک سرباز باستانی به شکلی دیدنی و چشم نواز

ماکت کارتنی یک سرباز باستانی به شکلی دیدنی و چشم نواز

ماکت کارتنی یک سرباز باستانی به شکلی دیدنی و چشم نواز