جملات عاشقانه بسیار زیبا Very nice romantic phrases یک فلاسک چای و یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است و تنها یک دوربین ، تنها برای اینکه گرفته باشمت یک سکانس در آغوشم اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید جملات عاشقانه بسیار زیبا Very nice romantic […]

جملات عاشقانه بسیار زیبا

جملات عاشقانه بسیار زیبا

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

یک فلاسک چای و یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است

و تنها یک دوربین ، تنها برای اینکه گرفته باشمت یک سکانس در آغوشم

اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ نه مثل جبر نه مثل هندسه

نه ﻣﺜﻞ ۱ منهای ۱ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ۰ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ مثل نیمکت آخر

زنگ آخر ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺭﻭﯼ ﭼﻮﺏ ﺣﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩ

مرا یاد بگیر

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

صبح یعنی مست صدای تو

ظهر یعنی انتظار تو

عصر یعنی دلتنگم برای تو

شب یعنی یاد تو

و تو یعنی تمام لحظه های من

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

بدون گذرنامه از خیالم عبور خواهی کرد

مهربانیت را مرزی نیست

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

روز همان شب است

و شب همه ی روزهاییست که تو نیستی

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

من بی تو تمام می شوم

و با تو تمام

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

می شود تو ماهی قرمز باشی

و من تنگ بلور ؟

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

نمیدانم چرا وقتی دلم هوایت می کند نفس کشیدن فراموشم می شود

انگار دلم تاب هوای دیگری را ندارد

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

عشق فریب بزرگی است

اما دوست داشتن یک صداقت بی انتهاست

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases

دل چشمانم طاقت ندیدنت را ندارد

جملات عاشقانه بسیار زیبا

Very nice romantic phrases