اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی هیچ پلی مرا با این همه فاصله به چشمان تو پیوند نمی زند می دانم هر چه من بیشتر جلو می آیم رانش چشم های تو فاصله را بیشتر می کند اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی بــی شــــک جهــــان را بـــه عشــــق کســی آفـــریـــده […]

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

هیچ پلی مرا با این همه فاصله به چشمان تو پیوند نمی زند

می دانم هر چه من بیشتر جلو می آیم

رانش چشم های تو فاصله را بیشتر می کند

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

بــی شــــک جهــــان را بـــه عشــــق کســی آفـــریـــده اند

چـــون مـــن کـــه آفـــریـــده ام از عشـــــق جهـــانی بـــرای تـــــو

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

حــُــــرمت نان از قلب بیشـــــتر است

آنرا می بوســــــند این را می شـــــکنند

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

احساس تو چون طراوت باران است

بر زخم شکوفه های گل درمان است

هر وقت که در هوای تو می چرخم

انگار نفس کشیدنم آسان است

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

شاید آرام تر میشدم

فقط و فقط  اگر میفهمیدی

حرف هایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن

لیاقت می خواهد “شریک ” شدن

تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت

من خوشم به خلوت تنهایی ام

تو بخند به امروز

من میخندم به فرداهایت

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان

این روزها دلها تشنه ترند تا زمین

خدایا کمی عشق ببار

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

دلم اصرار دارد فریاد بزند

اما من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

من به قلبم افتخار می کنم

با آن بازی شد ، زخمی شد

به آن خیانت شد ، سوخت و شکست

اما به طریقی هنوز کار می کند

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

حال آدم خراب پرسیدن ندارد

همچنین بخوانید:  اس ام اس و پیامک های عاشقانه و احساسی

اما دستانش گرفتن دارد

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

زیاد فرقی نکرده  خودِ خودشه

فقط اونی که داره باهاش قدم میزنه من  نیستم

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

جاگذاشته ام دلی

هرکه یافت

مژدگانی اش تمام “زندگی ام”

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم

آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی

آب نریختـــــم که برگردی

آب ریختـــــم تـــا پاک شود

هر چه رد پای توست از زنـــدگی ام

اس ام اس بسیار زیبا عاشقانه و عاطفی