ترول های خفن و جوک های تصویری باحال سری ۳۸
ترول های خفن و جوک های تصویری باحال سری ۳۸

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال کیا نمی تونن یه دقیقه سکوت کنن ؟ مطلبو گرفتی ؟ جواب سوال همینه خداییش خیلی شرایط بدیه … فکر کنم این بنده خدا تو هوا سکته رو استاد کرده باشه … به نظرتون بعد از افتادنش تو آب چی شده ؟ اگه نتونی تشخیص بدی این […]

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

کیا نمی تونن یه دقیقه سکوت کنن ؟ مطلبو گرفتی ؟ جواب سوال همینه

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

خداییش خیلی شرایط بدیه … فکر کنم این بنده خدا تو هوا سکته رو استاد کرده باشه …

به نظرتون بعد از افتادنش تو آب چی شده ؟

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

اگه نتونی تشخیص بدی این بچه ی کدوم شهره خیلی خنگی …

الف : اراک      ب : تهران      ج : آبادان      د : همه موارد !!!

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

نوابغ ما فقط دکتر حسابی و دکتر شریعتی و … نبودن ها … یه همچین دانشمندانی هم ردایم ها …

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

البته مشخص شد این عکس ها متعلق به اجداد این کارکترهاست … چون خودشون ثابت کردن خیلی گاگول تر از این حرف هان …

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

حواس جمع باشه کجا پارک می کنی …  پارک کردی حتما اطرافت رو بپا تابلویی تعرفه ای چیزی نباشه …

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

این طرح جدیده این بانکه تا جوون ها تحرک داشته باشن … صخره نوردیه فعلا در نظر دارن پرش طول و ارتفاع هم در مراحل بعد قرار بدن …

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

عجب هندونه فروشه کلاه برداریه … خداییش خجالت بکشین این چه کاریه آخه … !!!

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

اینقد این حاج محمود ساکت بوده اسم رستورانش رو گذاشته حاج محمود بی سر و صدا

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال 95

ترول های خفن و جوک های تصویری باحال