اشکال جالب داخل هندوانه + عکس ها
اشکال جالب داخل هندوانه + عکس ها

اشکال جالب داخل هندوانه + عکس ها این کار خلاقانه را یک دانشجوی چینی انجام داده و بیان کرده این کار به او آرامش می دهد عکس هندوانه حکاکی شده به شکل مغز انسان عکس هندوانه تزئین شده به شکل اسکلت دست انسان عکس هندوانه حکاکی شده به شکل صورت یک انسان خندان اگر حوصلش […]

اشکال جالب داخل هندوانه + عکس ها

این کار خلاقانه را یک دانشجوی چینی انجام داده و بیان کرده این کار به او آرامش می دهد

طراحی روی هندوانه , مجسمه سازی با هندوانه , خالی کردن داخل هندوانه

عکس هندوانه حکاکی شده به شکل مغز انسان

طراحی روی هندوانه , مجسمه سازی با هندوانه , خالی کردن داخل هندوانه

عکس هندوانه تزئین شده به شکل اسکلت دست انسان

طراحی روی هندوانه , مجسمه سازی با هندوانه , خالی کردن داخل هندوانه

عکس هندوانه حکاکی شده به شکل صورت یک انسان خندان

طراحی روی هندوانه , مجسمه سازی با هندوانه , خالی کردن داخل هندوانه

اگر حوصلش رو دارید می توانید برای شب یلدا از این شیرین کاری ها کنید