مجموعه سخنان و جملات زیبا و آموزنده وین دایر
مجموعه سخنان و جملات زیبا و آموزنده وین دایر

مجموعه سخنان و جملات زیبا و آموزنده وین دایر اگر مختارید بین حق به جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید، مهربانی را انتخاب کنید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سعی کن در برخورد با دیگران آنها را […]

مجموعه سخنان و جملات زیبا و آموزنده وین دایر

جملات قصار وین دایر , سخنان وین دایر , سخنان زیبا و آموزنده وین دایر

اگر مختارید بین حق به جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید،

مهربانی را انتخاب کنید

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

این شمایید که به مردم می آموزید

که چگونه با شما رفتار کنند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هر چه به افراد و اشیا وابستگی کمتری داشته باشید

در سفر زندگی با موانع کمتری روبرو خواهید شد

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست.

اگر به جهان بگویی: “سهم منو بده…”

دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: “سهم منو بده…”

و تو در كشمكش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.

اما اگر به دنیا بگویی: “چه خدمتی برایتان انجام دهم؟…”

دنیا هم بتو خواهد گفت: “چه خدمتی برایتان انجام دهم؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

جملات وین دایر , سخنان وین دایر , پندهای آموزنده وین دایر

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند

عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هر كس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به كسی بزند

بیشترین زیان را خود از آن خود خواهد دید،

چرا كه هركس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر از بخشودن دیگران عاجزید ، هنوز از اصول جاودان حیات و

مقام و منزلت خود در عالم هستی آگاهی ندارید.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

شما بسی برتر از جسم خود هستید

جوهر راستین شما بسیار باشکوه تر ، بزرگ تر و الهی تر است.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دستیابی به آرامش خیال و صفای باطن

، روح را بر جسم خویش مسلط کنید ، نه جسم را بر روح

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید

همچنین بخوانید:  اس ام اس فلسفی مهر ماه

زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

جملات حکیمانه وین دایر , سخنان دکتر وین دایر , جملات زیبا از وین دایر

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید

و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

از دخالت در کار دیگران دست بردار ، خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند

کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها محدودیت های شما ، محدودیت هایی است که به آن اعتقاد دارید.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ وین دایر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی

مجموعه سخنان و جملات زیبا و آموزنده وین دایر