مورد داشتیم جدید و خنده دار سری ۲۴
مورد داشتیم جدید و خنده دار سری ۲۴

مورد داشتیم جدید و خنده دار مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده … مورد داشتیم جدید و خنده دار مورد داشتیم پسره رفته خرید دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه ! مورد داشتیم جدید و […]

مورد داشتیم جدید و خنده دار

جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار

مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش

تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده …

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم پسره رفته خرید

دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه

خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده :

عاقبت شوهر نکردن !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده

شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

ﻣﻮﺭﺩِ شش تایی ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ولی متاسفانه ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم دختره عاشق پسره شده

پسره گفته بیخیال من شو ، من جای خواهرتم !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم یه کلیپس سرشو از پنجره اتوبوس بیرون آورده

کلا مرکز ثقل رو تغییر داده اتوبوس چپ کرده !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون

پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم دختره از رو آگهی همشهری

مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده

میخواست کنار بکشه ولی الان کنار کناریمون پارک دوبل زده

تازه ریختن رو هم واسه تخریب ما !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم دخترِ از بی خواستگاری رفته جلوی کوه داد زده : با من ازدواج میکنی ؟

از کوه انعکاس صدا اومده : با من ازدواج میکنی ؟

دختره هم جواب مثبت داده

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم بعد خونه تکونی یه فرش اضافه اومده !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم که میخواسته با شاهزاده سوار بر اسب سفید ازدواج کنه

همچنین بخوانید:  اس ام اس خنده دار جدید و باحال

هول شده با اسب سفید شاهزاده ازدواج کرده !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم هیچ موردی نداشته که بهش گیر بدیم !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم طرف به خاطر تنها عشقش میخواسته خودکشی کنه

ولی اون یکی مخاطب خاصش نذاشته !

مورد داشتیم جدید و خنده دار

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایشِ ۲ !

مورد داشتیم جدید و خنده دار