خبرساز شدن شکار یک جوجه عقاب ایرانی کاملاً سفید رنگ که درنوع خود کم نظیر است رقابت شدیدی که میان تاجران کشورهای حوزه خلیج فارس برای خرید این عقاب کمیاب درگرفت با فروش این عقاب به 750 هزار دلار آمریکا به پایان رسید عقاب سفید دو میلیاردی + عکس

خبرساز شدن شکار یک جوجه عقاب ایرانی کاملاً سفید رنگ که درنوع خود کم نظیر است

عقاب سفید دو میلیاردی + عکس

عقاب سفید دو میلیاردی + عکس

رقابت شدیدی که میان تاجران کشورهای حوزه خلیج فارس برای خرید این عقاب کمیاب درگرفت

با فروش این عقاب به 750 هزار دلار آمریکا به پایان رسید

عقاب سفید دو میلیاردی + عکس