زنی با چشمان دو رنگ + عکس ها
زنی با چشمان دو رنگ + عکس ها
نام این زن کیت بوسورث است و در سن 30 سالگی بسر می برد. او یک بازیگر و مدل هالیوودی موفق است...

نام این زن کیت بوسورث است و در سن ۳۰ سالگی بسر می برد

زنی با چشمان دو رنگ + عکس ها

او یک بازیگر و مدل هالیوودی موفق است

زنی با چشمان دو رنگ + عکس ها

نکته قابل توجه چهره این بازیگر چشمان دور رنگ اوست که بیش از پیش او را معروف کرده است

زنی با چشمان دو رنگ + عکس ها