جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا […]

جملات آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

در برابر یک قدرت متشکل و منظم

فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

این دیگر چه معمایی است که

هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند

واقعیت‌ها را تغییر بده

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد

هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

سعی نکن انسان موفقی باشی

بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

سخت‌ترین کار در دنیا درک فلسفهٔ مالیات بر درآمد است

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند

۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

متوجه هستید که تلگراف سیمی به‌نوعی یک گربهٔ بسیار بسیار درازی است

که وقتی دم‌اش را در نیویورک می‌کشید سرش در لوس‌آنجلس میومیو می‌کند

این را می‌فهمید؟ و رادیو هم دقیقاً به همین شکل کار می‌کند

شما پیام‌هایی را از اینجا می‌فرستید و آنها در جایی دیگر دریافتشان می‌کنند

تنها تفاوت در این است که دیگر گربه‌ای وجود ندارد

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند

نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ

البته این یک پدیدهٔ نسبی است

جملات آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و پند آموز انیشتن