سرکار گذاشتن شیرهای وحشی + عکس ها
سرکار گذاشتن شیرهای وحشی + عکس ها

سرکار گذاشتن شیرهای وحشی + عکس ها این موجود جالب آرمادیلو نام دارد و گونه کمیابی از گورکن ها به شمار می رود عکس های سرکار گذاشتن شیرها را در ادامه مشاهده نمایید در تصاویر زیر شیرها یک آرمادیلو را به دام انداخته اند و متوجه این موضوع شده اند که این موجود خوراکی هست […]

سرکار گذاشتن شیرهای وحشی + عکس ها

عکس های سرکار گذاشتن شیرهای وحشی

این موجود جالب آرمادیلو نام دارد و گونه کمیابی از گورکن ها به شمار می رود

عکس های سرکار گذاشتن شیرها را در ادامه مشاهده نمایید

عکس های سرکار گذاشتن شیرهای وحشی

در تصاویر زیر شیرها یک آرمادیلو را به دام انداخته اند و متوجه این موضوع شده اند که این موجود

عکس های سرکار گذاشتن شیرهای وحشی

خوراکی هست اما به خاطر پوسته محکم و استخوانی پشت آرمادیلو نمی توانند آنرا بخورند

عکس های سرکار گذاشتن شیرهای وحشی

جالب اینجاست که شیرها از شب تا صبح با این توپ بازی کرده اند

عکس های سرکار گذاشتن شیرهای وحشی

و در شکار آرمادیلو ناکام مانده اند

عکس های سرکار گذاشتن شیرهای وحشی

عکس های خفن – روزگار نو

سرکار گذاشتن شیرهای وحشی + عکس ها