این قالیچه ابریشم اصفهان است که قیمتی حیرت آور معادل 4 میلیون و 450 هزار دلار دارد گران ترین فرش دست بافت جهان + عکس

گران ترین فرش دست بافت جهان + عکس

گران ترین فرش دست بافت جهان + عکس

این قالیچه ابریشم اصفهان است

که قیمتی حیرت آور معادل 4 میلیون و 450 هزار دلار دارد

گران ترین فرش دست بافت جهان + عکس