رکورد جالب گینس گرانترین قارچ جهان نام این قارچ کمیاب ترافل سفید است و گرانترین قارچ خوراکی در جهان است و نامش در رکوردهای گینس بعنوان گرانترین قارچ ثبت گردیده است این قارچ در نواحی کمی از جهان قابل رشد است ( فقط ایتالیا و کرواسی ) بعضی ها نام این قارچ را دلربا گذاشته […]

رکورد جالب گینس گرانترین قارچ جهان

رکورد گینس گرانترین قارچ جهان

نام این قارچ کمیاب ترافل سفید است و گرانترین قارچ خوراکی در جهان است

و نامش در رکوردهای گینس بعنوان گرانترین قارچ ثبت گردیده است

رکورد گینس گرانترین قارچ جهان

این قارچ در نواحی کمی از جهان قابل رشد است ( فقط ایتالیا و کرواسی )

بعضی ها نام این قارچ را دلربا گذاشته اند و ارزش یک کیلو دلربا برابر با 3.000 دلار است

گفتنیست بدلیل اینکه این قارچ زیر زمینی است فقط سگ های آموزش دیده می توانند آنرا پیدا کنند

رکورد گینس گرانترین قارچ جهان