مجموعه فوق العاده دل نوشته های زیبا و شاخ
مجموعه فوق العاده دل نوشته های زیبا و شاخ

دل نوشته زیبا ، جملات عاشقانه دل نوشته del neveshteh • لحظه ها تنها مهاجرانی هستند که هرگز باز نخواهند گشت هرگز ! • دل نوشته del neveshteh • کویرم کرد ابری که دلش جای دیگری گیر بود … • دل نوشته del neveshteh • آری ، آمدن دلیل می خواهد ماندن بهانه و رفتن […]

دل نوشته زیبا ، جملات عاشقانه

دل نوشته , دلنوشته , دلنوشته عاشقانه

دل نوشته

del neveshteh

لحظه ها تنها مهاجرانی هستند که

هرگز باز نخواهند گشت

هرگز !

دل نوشته

del neveshteh

کویرم کرد

ابری که دلش جای دیگری گیر بود …

دل نوشته

del neveshteh

آری ، آمدن دلیل می خواهد

ماندن بهانه و رفتن هیچکدام …

دل نوشته

del neveshteh

در انتهای نگاهت کلبه ای خواهم ساخت

تا نگویی : “از دل برود هر آنکه از دیده برفت”

دل نوشته

del neveshteh

آخرش هم رفتی و

هزار بهانه به دست این غروب لامروت دادی

دل نوشته

del neveshteh

خیر و شر هر عمل کز آدمی سر می زند

مزد اعمالش بزودی پشت در ، در می زند

دل نوشته

del neveshteh

هر سال در روز تولدم

شمع های بیشتری برام اشک می ریزند

دل نوشته

del neveshteh

می گفت :

“هیچ کس مثل من زخمهات رو از بَر نیست”

راست می گفت …

دل نوشته

del neveshteh

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد

تو نام مرا چـــــه زود بردی از یاد

من حبه ی قند کوچکی بودم که

از دست تو در پیاله ی چای افتاد

دل نوشته

del neveshteh

” بود “

تلخ ترین کلمه ای که میشناسم

کلمه ای برای ترجمه ی تمام حسرت دنیا

” بود “

یعنی دیگر نیست ، یعنی تو ماندی و حجم سنگین تنهایی

صدایی که دیگر نخواهی شنید

تمام هست هایی که نیست شد

یک جای خالی

” بود “

یعنی دیگر نیست

دل نوشته

del neveshteh

هوا سرد است

نبودنت  بی امان می بارد

و

من در سخت ترین زمستان عمرم گیر کرده ام …

دل نوشته

del neveshteh

باران بهانه بود

تا تو زیر چتر من

تا انتهای کوچه بیایی

و دوستی مثل گلی شکوفه کند…

همچنین بخوانید:  مجموعه دل نوشته ها و جملات زیبای شاخ

دل نوشته

del neveshteh

هیچ وقت حرفایی رو که

مردم موقع عصبانیت می زنن فراموش نکن

چون حقیقته !

دل نوشته

del neveshteh

زور که نیست !

وقتی نمی خواهی ام

آسمان را هم به زمین بدوزم

نمی آیی ،

تمام شعرهای عالم را هم که خرج کنم

مصرعی دوستم نخواهی داشت

کلمه ای …

حتی حرفی به یادم نخواهی آورد

زور که نیست !

دل نوشته

del neveshteh

هنوز گم می شوم

در هر خاطره ای که تو در آن پیدا می شوی

دل نوشته های زیبا و شاخ