دل نوشته بلند و زیبای نغمه ی عشق
دل نوشته بلند و زیبای نغمه ی عشق

دل نوشته نغمه ی عشق بی تو باشم گر در این دنیا نغمه را بفروش به هر قیمت هر بها زندگی می کن بی من بی من باش در اینجا در هر کجا زندگی رسم خوشایندیست که نبردیم بویی از آن هر دوی ما طالع نحسی بشد بر دلم آتشی زد این طالع بر جان […]

دل نوشته نغمه ی عشق

دل نوشته نغمه ی عشق , دل نوشته بلند و زیبای نغمه ی عشق

بی تو باشم گر در این دنیا

نغمه را بفروش به هر قیمت هر بها

زندگی می کن بی من

بی من باش در اینجا در هر کجا

زندگی رسم خوشایندیست

که نبردیم بویی از آن هر دوی ما

طالع نحسی بشد بر دلم

آتشی زد این طالع بر جان ما

رخصتی ده تا من کنم

نغمه را با جان تو آشنا

کام دل از تو برآید چه خوش آید

کام را زیبا کنیم ما با دعا

جان هرکس با همین نغمه تر است

نغمه بهانه شد دل کجاست ای بی وفا

نوشته شده توسط feedback

دل نوشته بلند و زیبای نغمه ی عشق