جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت
جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت

ساختن سازه های سنگی عجیب توسط یک جوان 30 ساله مایکل گرب 30 ساله با دستان توانمندش برج های سنگی عجیب و خیره کننده ای می سازد این جوان خلاق با روی هم گذاشتن سنگ های کنار رودخانه برج های زیبایی از سنگ ایجاد می کند تمرکز و قدرت ذهن و دستان مایکل به گونه […]

ساختن سازه های سنگی عجیب توسط یک جوان 30 ساله

جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت

مایکل گرب 30 ساله با دستان توانمندش برج های سنگی عجیب و خیره کننده ای می سازد

این جوان خلاق با روی هم گذاشتن سنگ های کنار رودخانه برج های زیبایی از سنگ ایجاد می کند

جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت

تمرکز و قدرت ذهن و دستان مایکل به گونه ای است که می‌توان گفت او کاری به کار قوانین فیزیک ندارد و کار خودش را می‌کند

جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت

در فیلم‌هایی که از مایکل منتشر شده او ابتدا سنگ ها را به آرامی روی هم می چیند و با دستانش مدت زمان طولانی آن ها را روی هم نگه می‌دارد

جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت

جوانی که با ساختن برج های سنگی قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت

جوانی که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت