اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید
اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید بیست و سوم که بیاد پرسپولیس و دار می زنن این و صد هزار هوادار یه صدا جار می زنن بازم کل کل می کنن قرمزا با ما آبیا کم میارن وقتی که سری به آمار می زنن اس ام اس استقلالی | اس ام اس […]

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

بیست و سوم که بیاد پرسپولیس و دار می زنن

این و صد هزار هوادار یه صدا جار می زنن

بازم کل کل می کنن قرمزا با ما آبیا

کم میارن وقتی که سری به آمار می زنن

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

قرمزا تو دل می گن کاشکی ما آبی می شدیم

طفلیا پشیمونن  دم از استغفار می زنن

بو دماغ سوخته میاد و قرمزا غیب شدن

توی اخبار می شنویم دارن یه جا زار می زنن

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

آن روزها که فرهاد گل جای تیشه می زد

آن روزها که خسرو در عشق ریشه می زد

بی مجتبی به طوفان ما دل سپرده بودیم؟

با آندو از تو قرمز ما گل خورده بودیم ؟

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

آسمان گفت که من آبی ام

عشق ام اینست که استقلالی ام

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

پرسپولیس گل می خوره

می گه زمین صابونیه

زمین و پاک می کنن

می گه هوا بارونیه

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست

ما قهرمانیم جام تو دست ماست

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

یه پرسپولیسی می ره پیش یه پیشگو می گه تیم ما کی قهرمان می شه؟

 پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه

می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

این مایه سرور و خوشبختیست

که فلک از رنگ قرمز خالیست

تلاءلو آسمان را می بینی؟

گویند که خدا هم استقلالیست!

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

آبی یعنی غرق در خوشحالیم

عشق می ورزم که استقلالیم

آسمان گفتا ز قرمز خالیم

گر سرم را از تنم سازی جدا

همچنین بخوانید:  اس ام اس استقلال | اس ام اس استقلالی

باز می گویم که استقلالیم

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

این اس اس منه

دوسش دارم خیلی زیاد

قهرمانی بهش میاد

دوسش دارم خیلی زیاد

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

این روزها همه تیم ها پرسپولیس رو گل باران می کنند !

تیم شما چطور !!؟

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید

کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟

هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن

استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه

آبی های محلمون دارن اینو جار می زنن

اس ام اس استقلالی | اس ام اس جدید